Service, medisinsk oksygen

Oksygen, O2, gir grunnlag for alt liv og er det vanligste grunnstoffet på jorden. Medisinsk oksygen benyttes ved sykdomstilstander der man har helt eller delvis redusert evne til å oppta oksygen. Man kompenserer da med økt O2 -mengde i innåndingsluften.

 

Safe Brannvern tilbyr, kontroll av flasker og anlegg (ikke fylling). Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.KONTAKTSKJEMA

* Må fylles ut