Førstehjelpskontrollen

 

Safe Brannvern AS tilbyr Førstehjelpskontrollen, en servicerutine som gir trygghet og orden for brukere av- og ansvarshavende for bedriftens førstehjelpsutstyr.

 

Førstehjelpskontrollen er et servicetilbud utviklet av Snøgg i samarbeid med vår bransje, som gjør det enkelt å etterleve lov om internkontroll og regler fra arbeidstilsynet. Førstehjelpskontrollen er med å sikre den nødvendige standard på denne delen av ditt HMS-arbeid.

 

Med regelmessige intervaller sørger Safe Brannvern AS for å kontrollere og supplere førstehjelpsutstyret i virksomheten. På den måten får både du og dine medarbeidere sikkerhet for at det holder en høy og jevn standard.Vårt nye servicetilbud sikrer at alle typer bedrifter og virksomheter nå kan holde det nivået på sitt førstehjelpsutstyr som lover, regler og forskrifter krever.

 

Vi fører logg under hvert besøk og den som er ansvarlig for internkontrollen får servicerapporter som dokumenterer forbruk og utskifting, samt at alt er i orden. Ønsker du å få etablert skikkelige rutiner for kontroll og etterfylling av førstehjelpsutstyr kan du kontakte Safe Brannvern AS.

 

Send gjerne en mail til oss dersom du ønsker mer informasjon om Førstehjelpskontrollen:

 KONTAKTSKJEMA

* Må fylles ut