kuplinger klo

BLINDLOKK KLO-KUPLING MS  
KUPLING KLO 1" INNV.GJ.    
KUPLING KLO 1" UTV.GJ. ALU     
KUPLING KLO 1,25" UTV.GJ. ALU     
KUPLING KLO 1,25"INNV.GJ. ALU   
KUPLING KLO 1,5" INNV.GJ. ALU     
KUPLING KLO 1,5" UTV.GJ. LM  
KUPLING KLO 1,5" UTV.GJ. MS   
KUPLING KLO 3/4" INNV.GJ. ALU
KUPLING KLO 3/4" UTV.GJ. ALU     
KUPLING KLO 38 MM SL.HALS ALU    
KUPLING KLO 42 MM SL.HALS ALU     
PAKNING KLO KUPLINGKONTAKTSKJEMA

* Må fylles ut