Brannteppe, Presto

Et brannteppe kveler brannen ved å hindre tilførsel av oksygen

Hvordan bruke et brannteppe:

  • Ta teppet ut av beholderen.
  • Brett teppet ut og kast det over brannen.
  • La teppet ligge over gjenstanden inntil det er kjølig å ta på hele teppet. Teppet har lite kjølende effekt, så det kan være aktuelt med etterslukking for å være sikker på at brannen ikke blusser opp igjen.

Montering av brannteppe: Monter brannteppe slik at det lett kan nås i en brannsituasjon. Fest teppet på veggen slik at du lett får tak i det og dratt det ut av emballasjen.


Forholdsregler ved bruk av brannteppe som slukkemiddel:
Brannteppe egner seg spesielt godt til å kaste over brennende gryter, gjenstander o.l. eller personer som har brann i klærne. Brannteppet har lite kjølende effekt, så det kan være aktuelt med etterslukking. Er også meget godt egnet til å pakke seg inn i, for eksempel i forbindelse med evakuering.

 KONTAKTSKJEMA

* Må fylles ut