BRUK AV SAFEBRANNVERN.NO

 • Vi forsøker, til enhver tid å gi deg mest mulig korrekt, oppdatert og nyttig informasjon, men vi fraskriver oss ethvert ansvar for tap, skade eller følgeskade, som måtte oppstå som følge av bruk av informasjon fra nettsiden. Alle nedlastninger og bruk av dokumenter fra våre hjemmesider skjer på brukerens eget ansvar.

  Bilder, tekst og videoinnhold er beskyttet av lov om opphavsrett og kan ikke brukes uten avtale med Safe Brannvern AS.

DETTE MÅ DU VITE OM BRANNSLUKKEUTSTYR TIL PRIVAT HJEM

 • I enhver bolig skal det finnes minst én av typene slukkemidler som er spesifisert under. Bor man over flere plan anbefales det å anskaffe slukkemiddel til hver etasje.

  Husbrannslange anbefales framfor andre slukkemidler fordi man nesten alltid har ubegrenset tilgang på vann. Slangen må være lang nok til å kunne brukes i alle deler av boligen, stå fast tilkoblet frostfri kran og bør være formstabil.

  6 kg. ABC pulverslukker er det mest utbredte slukkemiddelet i norske boliger. Er egnet mot alle typer branner som kan oppstå i en bolig og er forholdsvis rimelig i innkjøp.

  9 l. vann / skum slukker har mindre slukkeffekt enn pulver, og man trenger derfor mer slukkemiddel. Et 6 liter vann / skumapparat vil derfor ikke være tilstrekkelig alene, men kan være et godt supplement til en av de tre typene slukkemiddel som er godkjent i bolig.

  Kilde: Nrk.no

 • https://www.youtube.com/watch?v=B279xTFtob0

 • HVA KREVES AV KONTROLL OG VEDLIKEHOLD AV HÅNDSLUKKERE?

  Som bruker av en bolig er du selv ansvarlig for egenkontroll av din håndslukker. Dette bør gjøres hvert kvartal, her er sjekklisten:

  < >Vet alle hvor slukkeren står?Er slukkeren lett tilgjengelig og godt synlig?Er slukkerens bruksanvisning leselig?Er slukkeren hel og pen uten synlige skader?Har slukkeren trykkindikator, og angir indikatoren tilfredsstillende trykk? (står på grønt)Sikringsplinten er intakt, glir lett og er plombert?Kontroll og serviceintervaller på slukkeren er fulgt? (se kontrolletikett på slukkeren)Slangen er hel og fin uten fremmedlegemer i slangen/dysen?Pulveret er løst og flyktig? Pulverslukkeren skal også snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre / føle at pulveret er løst / flyktig og "renner" i beholderen.

   

  Kilde: Nrk.no