Kurs brannvernleder

For ethvert særskilt brannobjekt skal det være en brannvernleder, som skal ivareta brannvernet, og som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til. Brannvernleder kan være eier selv eller en representant for eier.
Brannvernleder skal delta under varslet tilsyn og ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter.

 

Målgruppe:

Eiere av bygg og virksomheter og brannvernledere i særskilte brannobjekter (§ 13). Også for stedfortreder for brannvernleder, vaktmestere og personer som innehar en rolle innen brannvern i bedrifter.

 

Innhold:

Brannvernlederens rolle, lover og forskrifter, risikovurdering, avviksbehandling, branndokumentasjon/HMS, kontroll/ettersyn og vedlikehold, opplæring og øvelser, samt tilsyn fra brannvesenet.

 

Målsetting:

Deltaker skal etter gjennomført kurs kunne etablere, drifte og følge opp et tilpasset brannvernarbeid i egen virksomhet, samt kunne kommunisere med tilsynsmyntigheter.

 

Teori:
Statistikk og brannårsaker
Brannens fysiske egenskaper
Brannvarsling
Brannslokkeapparater/ brannslange, korrekt bruk
Rømningsveier
Brannens utvikling
Praktisk slokkeøvelse

Varighet: 7 timer

 

Kurs kan avholdes i våre kurslokaler eller i bedriften om ønsket.

 

Kursavgift oppgis ved forespørsel. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon om våre kurs innen brannvernopplæring.

 


 KONTAKTSKJEMA

* Må fylles ut